ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

Raft


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 23 พ.ค. 2018
ประเภท: ผู้เล่นเดี่ยว
ผู้เล่นหลายคนออนไลน์
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รางวัลความสำเร็จบน Steam
คลาวด์บน Steam

By yourself or with friends, your mission is to survive an epic oceanic adventure across
a perilous sea! Gather debris to survive, expand your raft and be wary of the dangers of
the ocean!


Trapped on a small raft with nothing but a hook made of old plastic, players awake on a vast,
blue ocean totally alone and with no land in sight! With a dry throat and an empty stomach,
survival will not be easy!

Raft throws you and your friends into an epic adventure out on the big open sea, with the
objective to stay alive, gather resources and build yourself a floating home worthy of
survival.

Resources are tough to come by at sea: Players will have to make sure to catch whatever debris floats by using their trusty hook and when possible, scavenge the reefs beneath the waves and the islands above.
However, thirst and hunger is not the only danger in the ocean… watch out for the man-
eating shark determined to end your voyage!


Features:
● Multiplayer! Survive by yourself or with friends in online co-op!
● Hook! Use your hook to catch debris floating by.
● Craft! Build survival equipment, weapons, crop plots and more to help you stay alive!
● Build! Expand your raft from a simple wreckage to a buoyant mansion.
● Research! Learn new things to craft in the research table.
● Navigate! Sail your raft towards new places!
● Dive! Drop anchor and explore the depths for more resources.
● Fight! Defend your raft from the dangers of the ocean.

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or later
 • หน่วยประมวลผล: 2.6 GHz Dual Core or similar
 • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
 • กราฟิกส์: GeForce GTX 500 series or similar
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 3 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: 64-bit operating system is required
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 or later
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 2.6GHz or similar
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: GeForce GTX 700 series or similar
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 3 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: 64-bit operating system is required