หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

Green Hell


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 5 ก.ย. 2019
ประเภท: ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รางวัลความสำเร็จบน Steam
การ์ดสะสมบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
Remote Play บนแท็บเล็ต

GREEN HELL is an Open World Survival Simulator set in the uncharted unique setting of the Amazonian rainforest.

You are left alone in the jungle without any food or equipment, trying to survive and find your way out. Clinging to life, the player is set on a journey of durability as the effects of solitude wear heavy not only on the body but also the mind. How long can you survive against the dangers of the unknown?

On this journey, you won’t get any help from the outside world. Equipped only with your bare hands you’ll have to learn actual survival techniques to build shelters, make tools, and craft weapons in order to hunt and defend yourself. Constantly threatened by the jungle you’ll fight with both wild animals and tropical sicknesses. Players will also have to face the traps set by your own mind and fears that crawl in the darkness of the endless jungle.

STORY
You are thrown deep into the emerald and impenetrable Amazonian rain forest. The green hell. Your goal is to survive in the depths of a nightmarish environment using truly intuitive means to escape. Having only a radio at your disposal you will follow the familiar voice of a loved one through this endless and inhospitable jungle, unveiling bit by bit how you got there in the first place. What you discover will be worse than what you fought so hard against to survive.

THE QUESTION
Where can the human mind wander?

GAME PILLARS

REALISTIC SURVIVAL SIM
• Use of true survival techniques (including starting fires, camp building, animal traps construction)
• Sourcing and composing objects allowing survival (including weapons and tools)
• Food sourcing (hunting, cropping)
• Wound, disease and other injuries treatment, depending on the situation

PSYCHOLOGICAL THRILLER
Green Hell's story emphasizes psychological aspects of survival in extreme conditions. The player faces a ruthless situation, isolated, and fighting to survive another day. The players battle will not only be against the environment as you fight to keep your sanity. Will you succeed or fall into the depths of your mind? To unveil the truth the player will have to fight the hardest battle they will ever fight - the fight against themselves, their weaknesses and fears.

AMAZONIAN RAINFOREST SETTING
Amazonian rainforest is the richest natural environment in the world. Exotically breathtaking, spectacular, multicolored, full of tones and sounds but mortal, deadly, uncompromising for the ignorant.
• Part of the Amazonian rainforest as a map of the world for the setting
• The richness of plants and multitude of animal species (mammals, reptiles, birds, and insects)
• Simulation of animals natural occurrence and behavior
• Dynamically changing environment due to the weather

UNIQUE MECHANICS
Survival in such extreme conditions requires willpower - without it we are sentenced only to madness and death. In green Hell, your wellbeing, both physical and psychological, are strictly related. Body inspection mode allows the player to diagnose themselves and heal their body. In this mode, we can also remove all kinds of parasites that decided to make a home out of your body.
Psychophysical parameters of the player include:
• psychological condition
• physical condition

UNIQUE FEATURES
• Setting: deadly yet beautiful Amazonian rainforest
• Body inspection mode
• A multitude of fauna and flora and the dangers awaiting the player
• Environment and situation impact on the player’s psychology
• Impact of environment changes to the ecosystem
• An addictive story
• Dynamically changing environment

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8/10 64-bit
 • หน่วยประมวลผล: 3.2 GHz Dual Core Processor
 • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
 • กราฟิกส์: GeForce GTX 660, Radeon RX 460 or equivalent with 2 GB of video RAM
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB
 • การ์ดเสียง: DirectX compatible
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7/8/10 64-bit
 • หน่วยประมวลผล: 3.2 GHz Dual Core Processor
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: GeForce 970, Radeon RX 580 or equivalent with 4GB of video RAM
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 8 GB
 • การ์ดเสียง: DirectX compatible