ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

Phasmophobia


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 18 ก.ย. 2020
ประเภท: ผู้เล่นคนเดียว
ผู้เล่นหลายคน
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
คลาวด์บน Steam
Remote Play บนโทรศัพท์
Remote Play บนแท็บเล็ต

Phasmophobia is a 4 player online co-op psychological horror where you and your team members of paranormal investigators will enter haunted locations filled with paranormal activity and gather as much evidence of the paranormal as you can. You will use your ghost hunting equipment to search for and record evidence of whatever ghost is haunting the location to sell onto a ghost removal team.

You can choose to support your team by monitoring the location with CCTV cameras and motion sensors from the safety of the truck or head inside and get your hands dirty with the ghostly activity that will get increasingly hostile as time goes on.

 • Immersive Experience: Realistic graphics and sounds as well as having minimal user interfaces will ensure a totally immersive experience that will keep you on your toes.
 • Cross platform: Phasmophobia supports all players whether they have VR or not so can enjoy the game with your VR and non VR friends.
 • Co-op multiplayer: Play alongside your friends with up to 4 players in this co-op horror where teamwork is key to your success.
 • Unique Ghosts: Over 10 different types of Ghosts all with unique traits meaning each investigation will be different.
 • Investigate: Use well known ghost hunting equipment such as EMF Readers, Spirit Boxes, Thermometers and Night Vision Cameras to find clues and gather as much paranormal evidence as you can.
 • Full Voice Recognition: The Ghosts are listening! Use your actual voice to interact with the Ghosts through Ouija Boards and EVP Sessions using a Spirit Box.

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64Bit
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-4590 / AMD FX 8350
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 13 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: Minimum Specs are for VR, lower specs may work for Non-VR.
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64Bit
 • หน่วยประมวลผล: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X or greater
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon R9 290 or greater
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 15 GB