ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

GRAV


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 8 ม.ค. 2015
ประเภท: ผู้เล่นเดี่ยว
ผู้เล่นหลายคน
เล่นแบบร่วมมือกัน
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน

GRAV is a sand box experience where you explore a multitude of planets, hunt strange alien creatures, build and defend outposts, craft weapons and armor, and attempt to survive against other players in a hostile environment.

We here at BitMonster has been working on GRAV for about 5 months and feel that getting the community involved earlier is vital to a great game. We plan to launch GRAV as Early Access and work closely with the community on how we evolve and move GRAV forward!

Note: these are features already in the game. They may be fleshed out more in the future, but they will be ready to rock from day 1


Endless Worlds - The planets of GRAV are procedurally generated from composite parts. This allows for a near infinite combination of biomes, alien sites, and dungeons.

Gorgeous Visuals - Genre re-defining visuals allow you to experience fear, excitement, and trepidation in a way never seen before.

Frenzied Combat - Compared to the zen-like calm of harvesting resources, combat is a wild ride which you can only hope to survive. Both Melee and Shooting are the tools of death in GRAV.

Player vs Player - Create alliances with other players, viciously kill them and take their belongings, or run from it all! It's up to you how you interact with your fellow players.

Play With Friends - GRAV is all about enjoying the experience with your friends. GRAV is client-server based so put up a server or join an official one!

Powerful Base Construction - Supporting a modular contextual room based construction system allows for building bases quickly. GRAV's building system can be used for creating an entire city, a quick base to fight off enemy players, or building an outpost deep in a dungeon to defend against the aggressive hordes.

Extensive Crafting - Anything you can harvest or kill has a chance to drop Crafting Materials. Building everything from the armor you wear, weapons you kill with, to the actual bases themselves comes from crafting.

Dynamic Environmental Events - GRAV employs a procedural system to create world events for players. A night could consist of blossoming night flowers, meteors raining down from the heavens, or even a horde of very angry alien wildlife trying to kill you and anything you have ever made.

Procedurally Generated Dungeons - The planets of GRAV are full of dungeons that are created specifically for that planet. Full of rare resources, dangerous foes, and environmental obstacles that provide a high-risk high-reward play area.

Hostile Environments - Alien planets have a combination of semi safe areas and just plain you-are-probably-going to die locations! The planets of GRAV are places where you must do whatever it takes to survive.

Roadmap to get an idea of what features are coming to GRAV:
https://trello.com/b/MJriPqM6/grav

ขั้นต่ำ:

 • ระบบปฏิบัติการ: 7 64-bit
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core 2 Duo 2 GHz or Equivalent CPU
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: GeForce GTX 560 or Radeon HD 7790 or Equivalent card
 • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: The game is EARLY ACCESS and likes Memory. 4 GB will not work well for larger planets
แนะนำ:
 • ระบบปฏิบัติการ: 7 64-bit
 • หน่วยประมวลผล: Intel i5 2.5 GHz or Equivalent CPU
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: GeForce GTX 760 or Radeon HD 7950 / R9 280 or Equivalent card
 • DirectX: เวอร์ชัน 9.0c
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 5 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: If you are planning to run a server and a client on the same machine we recommend 12-16 gigs of ram.