หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

GTFO


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 9 ธ.ค. 2019
ประเภท: ผู้เล่นหลายคน
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
การ์ดสะสมบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน


GTFO is a 4 player action/horror cooperative first-person shooter for hardcore gamers looking for a real challenge. Players get to play as a team of prisoners, forced to explore and extract valuable artifacts from a vast underground complex that has been overrun by terrifying creatures. Gather weapons, tools, and resources to help you survive - and work to unearth the answers about your past and how to escape.

KEY FEATURES

 • 4 player cooperative PvE gameplay that puts you and your teammates through the ultimate cooperation and communication test.
 • Explore a massive underground complex with a dense and dark atmosphere.
 • Plan your expedition, equip and operate tools, combine your firepower, communicate and coordinate as a team - every detail counts if you are to survive the nightmare.
 • Search the complex for information and resources to help you and your team solve your objectives and come back alive.
 • The Rundown: New expeditions released regularly that always replaces the old expeditions. Our goal is to invent new ways of challenging you and your teammates in new and interesting ways. You can find a video explaining the Rundown here.
 • Nightmarish atmosphere accompanied by music from acclaimed composer Simon Viklund.

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 64-Bit or later
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5 2500K or AMD equivalent
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or AMD equivalent
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 15 GB
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 10 64-Bit
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core i7 4790K or AMD equivalent
 • หน่วยความจำ: แรม 16 GB
 • กราฟิกส์: NVIDIA GeForce GTX 970 or AMD equivalent
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 15 GB