ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

Left 4 Dead


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 17 พ.ย. 2008
ประเภท: ผู้เล่นเดี่ยว
ผู้เล่นหลายคน
เล่นแบบร่วมมือกัน
รางวัลความสำเร็จบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์เต็มรูปแบบ
พร้อมคำบรรยาย
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
สถิติ
กระดานผู้นำบน Steam
พร้อม Source SDK
พร้อมคำอธิบาย

From Valve (the creators of Counter-Strike, Half-Life and more) comes Left 4 Dead, a co-op action horror game for the PC and Xbox 360 that casts up to four players in an epic struggle for survival against swarming zombie hordes and terrifying mutant monsters.
Set in the immediate aftermath of the zombie apocalypse, L4D's survival co-op mode lets you blast a path through the infected in four unique “movies,” guiding your survivors across the rooftops of an abandoned metropolis, through rural ghost towns and pitch-black forests in your quest to escape a devastated Ground Zero crawling with infected enemies. Each "movie" is comprised of five large maps, and can be played by one to four human players, with an emphasis on team-based strategy and objectives.
New technology dubbed "the AI Director" is used to generate a unique gameplay experience every time you play. The Director tailors the frequency and ferocity of the zombie attacks to your performance, putting you in the middle of a fast-paced, but not overwhelming, Hollywood horror movie.

 • Addictive single player, co-op, and multiplayer action gameplay from the makers of Counter-Strike and Half-Life
 • Versus Mode lets you compete four-on-four with friends, playing as a human trying to get rescued, or as a zombie boss monster that will stop at nothing to destroy them.
 • See how long you and your friends can hold out against the infected horde in the new Survival Mode
 • An advanced AI director dynamically creates intense and unique experiences every time the game is played
 • 20 maps, 10 weapons and unlimited possibilities in four sprawling "movies"
 • Matchmaking, stats, rankings, and awards system drive collaborative play
 • Designer's Commentary allows gamers to go "behind the scenes" of the game
 • Powered by Source and Steam

THE SACRIFICE

"The Sacrifice” is the new add-on for Left 4 Dead.

"The Sacrifice" is the prequel to "The Passing," and takes place from the L4D Survivors' perspective as they make their way South. In addition to advancing the story, "The Sacrifice" introduces a new style finale featuring "Sacrificial Gameplay" where players get to decide who will give their life so the others may live.

In The Sacrifice for Left 4 Dead owners receive "The Sacrifice" campaign playable in Campaign, Versus, and Survival modes.

Minimum:

 • Supported OS: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
 • Processor: Pentium 4 3.0GHz
 • Memory: 1 GB
 • Graphics: 128 MB, Shader model 2.0, ATI 9600, NVidia 6600 or better
 • Hard Drive: At least 7.5 GB of free space
 • Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card
Recommended:
 • Supported OS: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
 • Processor: Intel core 2 duo 2.4GHz
 • Memory: 1 GB
 • Graphics: Shader model 3.0, NVidia 7600, ATI X1600 or better