ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

SCUM


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 29 ส.ค. 2018
ประเภท: ผู้เล่นเดี่ยว
ผู้เล่นหลายคนออนไลน์
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์

Digital Deluxe EditionThe SCUM Supporter Pack is a bundle of extra goodies for the people who want to go another extra mile to support SCUM developer Gamepires. All items are purely for visual purpose and do not affect game play in any impactful way. More items will be added to the supporter pack as we progress through the Early Access period of SCUM. The SCUM Supporter Pack includes the following digital items:

- Unique blue glowing BCU

- SCUM developer undershirt

- Exclusive skull tattoo. (Head, and left arm)

- Mini Game Design Document. So you can see how SCUM was made from the beginning.

- Templates for our orange and black t-shirts so you can print them out for yourself.

- Mystery prison pocket item. How to claim it? You'll figure it out.


UPDATE 1

- Nice Watch (in-game watch)

UPDATE 2

- 2 inches in length

UPDATE 3

- Willy Warmer


ข้อมูลเกม

The world’s unquenchable need for entertainment has turned towards bloodlust as entertainment behemoth TEC1 is set to premiere season two of its television sensation SCUM. This new season moves the contest from the rugged, enclosed indoor arenas to the lush forests, rolling fields, and rugged terrains of TEC1’’s own private SCUM Island. Both fan favorites and new prisoners will clash in a ruthless war of survival while battling for the support of viewers, producers, and corporate sponsors for fame, gifts, and a chance of life after death.

SCUM aims to evolve the multiplayer open world survival game with unprecedented levels of character customization, control and progression, where knowledge and skills are the ultimate weapons for long-term survival. Combining the methodical planning and management of hardcore survival with optional PvP ‘network events’ available to everyone at anytime, SCUM strikes a unique balance between complex simulation and intense action in the next generation of survival game.

SCUM is built with Unreal Engine 4 and will expand throughout the Early Access period. Fans can follow details on development with weekly dev blogs on scumgame.com and on Twitter @SCUMgame.


FEATURES [ALPHA]

Complex Simulation: SCUM utilizes dozens of complex systems to allow players to go as deep as they choose into the management of their character. Players can delve into the minutia of the survival experience through systems controlling their character’s metabolism, inertia during movement, and even how fast layers of clothing dry on and off the body. The devil is in the details...Massive Landscape: Traverse and explore 144 sq km of terrain that includes dense forests, picturesque beaches, serene fields, abandoned towns, and rundown airfields. Initially, the massive terrain will be handled by foot and as development continues vehicles will be introduced for quicker movement.PvP Network Events: Enter TEC1’s ongoing network events with a click of a button and be whisked to enclosed areas of the island for white-knuckle PvP gameplay. Volunteer for an event and be pitted against other prisoners with fame points and high value loot on the line for those that survive.Expanding Gameplay: While the current version of SCUM already includes basic crafting, combat, and customization systems, the featureset and gameplay will continually expand to include more advanced mechanics, more variety in gameplay, and a metanarrative for players to complete missions with hopes of one day getting off the island...Online Multiplayer: Survive with up to 64 players per server with the option to rent your own server right from the in-game menu.EARLY ACCESS ROADMAP


FEATURES IN CURRENT GAME
The following features are available in the game as it is available now. Please continue to check this area and the Steam forums for updates to featuresets and additions through the Early Access period.

Multiplayer & Single Player Support
Network Events [Deathmatch, Team Deathmatch, Cargo Assault]
NPCs [Drones, Sentry Robots, Puppets]
Domestic and Wild Animals
Weather + Day Time Simulation
Three Environment Types [Mediterranean, Continental Europe, Dinaric Alps]
Advanced Metabolism System
Inventory System
RPG Character Customization
Basic Visual Character Customization [Tattoos]
Character Leveling System [Experience Points]
Basic Crafting System [Skill Based]
Basic Movement System + Vaulting
Basic Combat System [Unarmed, Melee Weapons, Firearms]
Fully Realistic Bullet Physics
Animal Tracking and Hunting System
Basic Fame Point System
Basic Team System
Basic Shelter Respawn System
Voice Chat
Functional Vehicles + Different Vehicle Types
Fortifications/Bases Functional


FEATURES PLANNED FOR VERSION 1.0
The following features are not yet in SCUM and are planned as a part of the Early Access period. The timing and depth of these features are subject to change base on community feedback and development realities.

Metanarrative Gameplay [Primary / Secondary Missions, Side Quests, End Game Content]
Female Characters
Safe Zones Implemented
Advanced Visual Character Customization
Advanced Combat System [Martial Arts + Improved Weapons Control and Movement]
All Soft Skills and Skill Levels Fully Implemented
Advanced Crafting System
Rebellion Experience System
Advanced NPC and Animal AI
Additional NPC and Wildlife Sets
Advanced Team Mechanics
Additional Network Events
Advanced Fame Point System
Additional Weapons and Gear
Larger Urban Areas
Ongoing Optimization

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิก: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20 GB
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิก: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 20 GB