ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ

Tower Unite


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 8 เม.ย. 2016
ประเภท: ผู้เล่นเดี่ยว
ผู้เล่นหลายคน
ผู้เล่นหลายคนออนไลน์
ผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รางวัลความสำเร็จบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
สถิติ
กระดานผู้นำบน Steam


Tower Unite is a living, evolving world, fueled by the community. Play online games with your friends or make new friends from around the world!


Tower Unite is a large online multiplayer game that spans genres.

 • Play minigames such as Minigolf, Ball Race, Virus, Zombie Massacre, and more!
 • Hang out and enjoy various games at the virtual theme park filled with activities and games called the Plaza!
 • Earn over 1500 unique & interactive items
 • Build unique creations and share your creativity with your friends!
 • Customize yourself with accessories and Workshop player models
 • Party with friends!
 • Create custom models and import them directly to the game with Steam Workshop
 • Watch synchronized media from YouTube and Soundcloud
 • Rank up and earn achievements and items
 • Suggest new features - we listen!
 • No microtransactions, subscription fees, or paid DLC. Every content update is free

DO MORE THAN OTHER VIRTUAL WORLD GAMES

Tower Unite isn't just a walk-around-and-chat simulator. You can run, jump, crouch, use jetpacks, get drunk, dance, sit, throw-up, lounge in pool tubes, and much much more.
Tower Unite has many games to play, with more to come, such as...


 • Up to 16 players online
 • 8 courses with 18 holes (144 holes total) and more in the works!
 • Based on the original 2009 minigolf hit from GMod Tower that inspired other minigolf games
 • Unique controls (100% skill, no timers)
 • Hole-in-one fireworks!
 • Wear tiny hats & glasses on your golf ball
 • Putt in snow, gardens, mines, sky, and even in space!
 • Simultaneous putting (everyone putts at once!)
 • Single player mode available
 • Player hosted servers


 • Up to 6 players online
 • 3 unique levels and more in the works!
 • Co-operative shooting action
 • Survive waves of zombies and monsters
 • 6 unique character classes with their own powerful abilities
 • 32 overpowered zombie massacring weapons
 • Boss battles
 • Single player mode available
 • Player hosted servers


 • Up to 8 players online
 • 4 unique levels and more in the works!
 • Thrilling 1 vs All gameplay
 • Become the Dragon and devour the knights
 • Attempt turn off the rampaging Dragon as one of the knights
 • Player hosted servers


 • Up to 16 players online
 • 9 unique worlds and more in the works!
 • Speed roll around in a giant ball
 • Carefully maneuver around tricky obstacles
 • Single player mode available
 • Player hosted servers


 • Up to 12 players online
 • Survive the inevitable infection in 5 unique levels and more in the works!
 • Fast paced old school first person shooting action
 • Blast infected away with 10 high-tech sci-fi weapons
 • Team tag elimination, with weapons
 • Player hosted servers


 • Up to 8 players online
 • Battle in teams as cat or dog in a struggle for the planet's resources
 • Frantic gameplay with lots of sci-fi shooting
 • Player hosted servers
Build unique creations and share your creativity with your friends! Easily display images from the internet and import custom models. Customize wallpapers, lights, time of day, and weather to set the perfect mood. Enjoy sync'd YouTube videos and music from SoundCloud. Interact with over 1500 unique items, such as playable pianos and basketball.

 • Place and scale tons of different furniture and items in any arrangement you desire
 • Display images from the internet directly in the game (synced with online players)
 • Build unique and vast creations
 • Customize wallpapers, lights, time of day, and weather
 • Invite friends to party, chat, voice chat, drink, and eat virtual pizza!
 • Watch synchronized media such as YouTube and SoundCloud
 • COMING SOON Q3 2019: Build and share with your friends!
 • Play instruments like a piano or drums
 • Interact with over a thousand various weird and cool items
 • Get a pet cat, dog, fish, or w a t e r m e l o n
 • COMING SOON: Cook/craft food and new items


Hang out and enjoy various games at the Plaza! The Plaza is a massive place filled with activities and games that can all be enjoyed in one place. It's like a virtual theme park filled with multiplayer games. Everything in the Plaza is synced with all the players so you can participate with all the activities with your friends or make new friends!

The Plaza features many activities such as:
 • COMING EARLY Q3 2019: Arcade - Play over 20 full featured Arcade games and win tickets and prizes
 • Casino - Gamble at 3 different slot machines, video poker, video blackjack, spin to win, and poker
 • Fishing - Fish up over 100 unique fish in a unique fishing minigame
 • Bowling - Bowl with friends and enjoy media at the same time
 • Laser Tag - Play a fast paced laser tag game
 • Trivia - Answer various up-to-date questions submitted by our community
 • Theater - Watch synchronized YouTube or SoundCloud
 • Typing Derby - Type as quickly as you can and race to the finish
 • The Poseidon Rollercoaster - Ride a rollercoaster with your friends (or stand in its way)
 • Ferris Wheel - Relax and catch the views on a ferris wheel
 • Random Minigames & Events - Participate in dozens of quick minigames such as Balloon Shoot and Plane Wars
 • Seasonal Events such as Summer, Halloween, Easter, and Winter Holidays - Collect limited time items and celebrate various holidays.
 • Shop at 18 in-game stores - Unlock thousands of new items at 18 different in-game stores
 • Connect to the bigger Game Worlds
 • Voice chat and text chat
 • COMING EARLY Q3 2019: Dueling Arena - Challenge and duel with other players
 • COMING Q3 2019: Bumper Cars
 • COMING Q4 2019: Ocean Expansion - Explore the ocean and collect treasures with your friends

 • Play multiplayer games of various genres online with friends
 • Play online Minigolf with up to 16 players
 • Create custom models and import them directly to the game with Steam Workshop
 • Customize yourself with accessories
 • Furnish and design the layout of your personal space (the Condo) with furniture and interactive toys
 • Invite other players over to your Condo for parties and mini-games
 • Watch synchronized YouTube videos or Soundcloud music in a virtual theater or your personal Condo
 • Fly around in jetpacks
 • Imbibe alcohol to an irresponsible extent
 • Join official servers or host your own server
 • Hang out with your friends or find new friends!
 • Enjoy free DLC, no microtransactions, and developer support
 • Collect tons of unique items with Steam Inventory support

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 (64-bit)
 • หน่วยประมวลผล: 2.4 GHz Dual-Core 64-bit CPU
 • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
 • กราฟิกส์: DX10 Compatible GPU with 1 GB VRAM
 • DirectX: เวอร์ชัน 10
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 25 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: Integrated graphic cards will have trouble running the game.
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
 • หน่วยประมวลผล: 3 GHz Quad-Core 64-bit CPU
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิกส์: DX11 Compatible GPU with 2 GB VRAM
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 26 GB