ปิด
หมวดหมู่สินค้า
ร้าน Mango เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าได้ตลอดภายใน 5 นาทีหลังสั่งซื้อ
DLC (ต้องมีตัวเกมหลัก)

Tower Unite


ค่าย: STEAM
วางจำหน่าย: 8 เม.ย. 2016
ประเภท: ผู้เล่นเดี่ยว
ผู้เล่นหลายคน
ผู้เล่นหลายคนออนไลน์
ผู้เล่นออนไลน์จำนวนมาก
เล่นแบบร่วมมือกัน
เล่นแบบร่วมมือกันออนไลน์
รางวัลความสำเร็จบน Steam
เวิร์กชอปบน Steam
รองรับคอนโทรลเลอร์บางส่วน
คลาวด์บน Steam
รองรับ Valve Anti-Cheat
สถิติ
กระดานผู้นำบน Steam


Tower Unite is a living, evolving world, fueled by the community. Play online games with your friends or make new friends from around the world!


Tower Unite is a large online multiplayer game that spans genres.

 • Play minigames such as Minigolf, Ball Race, Virus, Zombie Massacre, and more!
 • Earn items
 • Hang with your friends in your own personalized house
 • Connect with others through a massive Plaza with various attractions and games
 • Party with friends!
 • Create custom models and import them directly to the game with Steam Workstop
 • Watch synchronized media such as YouTube or Soundcloud
 • Rank up and earn achievements and items
 • Suggest new features - we listen!
 • No microtransactions or subscription feesTower Unite has many games to play, with more to come, such as...


 • Supports up to 16 players online
 • 8 courses with 18 holes (144 holes total) and more in the works!
 • Based on the original 2009 minigolf hit from GMod Tower that inspired other minigolf games
 • Unique controls (100% skill, no timers)
 • Hole-in-one fireworks
 • Wear tiny hats on your golf ball
 • Putt in snow, gardens, mines, sky, and even in space!
 • Simultaneous putting (everyone putts at once!)
 • Single player mode available
 • Player hosted servers


 • Supports up to 6 players online
 • 3 unique levels and more in the works!
 • Co-operative shooting action
 • Survive waves of zombies and monsters
 • 6 unique character classes with their own powerful abilities
 • 32 zombie killing weapons
 • Boss battles
 • Single player mode available
 • Player hosted servers


 • Supports up to 8 players online
 • 4 unique levels and more in the works!
 • Thrilling 1 vs All gameplay
 • Play as the Dragon and devour the knights
 • Turn off the rampaging Dragon as the knights
 • Player hosted servers


 • Supports up to 16 players online
 • 9 unique worlds and more in the works!
 • Roll around in a giant ball
 • Speed past tricky obstacles
 • Single player mode available
 • Player hosted servers


 • Supports up to 12 players online
 • Survive in 5 unique levels and more in the works!
 • Fast paced old school first person shooting action
 • Blast infected away with 10 sci-fi weapons
 • Team tag elimination, with weapons
 • Player hosted servers


 • Supports up to 8 players online
 • Battle in teams as cat or dog in a struggle for the planet's resources
 • Frantic gameplay with lots of sci-fi shooting
 • Player hosted serversOnce you've played some of the games, head on over to your personal space...


In Tower Unite, everyone has their own personal space, called a Condo.

 • Place tons of different furniture and items
 • Watch synchronized media such as YouTube
 • Place images from the internet directly into the game synced with online players
 • Listen to synchronized music with Soundcloud
 • Customize wallpapers, lights, and time of day
 • Invite friends to party, chat, voice chat, drink, and eat virtual pizza!
 • Play instruments like a piano or drums
 • Interact with various weird and cool items
 • Build unique creations
 • Get a pet cat or dog
 • COMING SOON: Cook/craft food and new items


From the Condo, you can exit through your front door into a bigger online experience called the Plaza. The Plaza acts as a gathering point, like a shopping mall.

 • Gamble at the Casino
 • Walk along the Boardwalk and enjoy:
  • Laser Tag
  • Bowling
  • Casino
  • Trivia
  • Theater with YouTube™ and Soundcloud support
  • Typing Derby
  • The Poseidon Rollercoaster
  • A Ferris Wheel
  • A Monorail
  • COMING SOON: Bumper Cars
  • COMING SOON: Fishing
 • Random Events/Minigames
 • Seasonal Events such as Halloween and Winter Holidays
 • Watch synchronized YouTube videos in the Theater
 • Unlock new items at 18 different in-game stores
 • Connect to the bigger Game Worlds
 • COMING SOON: Explore the ocean with your friends
 • COMING SOON: Play games at the Arcade
 • Voice chat and text chat
 • Player hosted servers

DO MORE THAN OTHER VIRTUAL WORLD GAMES

Tower Unite isn't just a walk-around-and-chat simulator. You can run, jump, crouch, use jetpacks, get drunk, dance, sit, throw-up, lounge in pool tubes, and much much more.
 • Play multiplayer games of various genres online with friends.
 • Play online Minigolf with up to 16 players.
 • Customize yourself with accessories.
 • Furnish and design the layout of your personal space (the Condo) with furniture and interactive toys.
 • Invite other players over to your Condo for parties and mini-games.
 • Watch synchronized YouTube videos or Soundcloud music in a virtual theater or your personal Condo.
 • Fly around in jetpacks.
 • Imbibe alcohol to an irresponsible extent.
 • Join official servers or host your own server.
 • Hang out with your friends or find new friends!
 • Enjoy free DLC, no microtransactions, and developer support.
 • Collect tons of unique items with Steam Inventory support.

ขั้นต่ำ:

 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 (64-bit)
 • หน่วยประมวลผล: 2.4 GHz Dual-Core 64-bit CPU
 • หน่วยความจำ: แรม 4 GB
 • กราฟิก: DX10 Compatible GPU with 1 GB VRAM
 • DirectX: เวอร์ชัน 10
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 25 GB
 • หมายเหตุเพิ่มเติม: Integrated graphic cards will have trouble running the game.
แนะนำ:
 • ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
 • หน่วยประมวลผล: 3 GHz Quad-Core 64-bit CPU
 • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
 • กราฟิก: DX11 Compatible GPU with 2 GB VRAM
 • DirectX: เวอร์ชัน 11
 • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
 • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 26 GB